Hvem er vi

LUTHERSK MISSION HADERSLEVLuthersk Mission er en fri organisation inden for den danske folkekirke, der har Bibelen - Guds ufejlbarlige ord som sit grundlag. Foreningens formål er , at mennesker må høre Bibelens budskab.

Derfor er møderne åbne for alle, der ønsker at høre om Jesus, verdens frelser.

 

Hjertelig velkommenLuthersk Mission i Haderslev blev stiftet den 30 april 1949 af nogle familier som var flyttet til byen. De første mange år blev møderne afholdt i lejede lokaler på Missionshotellet på Jomfrustien, og senere da Indre mission i 1951 byggede missionshuset "Ansgar", blev der mulighed for at afholde møderne der.

       I 1962 blev Nørregade 48 købt og 1 salen blev indrettet med mødesal, lille sal og køkken, og senere blev også kælderen taget i brug til juniorarbejdet.

      Efterhånden blev rammerne for små, og i 1974 kunne man efter en omfattende renovering og nybygning af mødesal i gården indvie et nyt missionshus i Storegade 75.